Recepce telefon : +420 778 477 935

06.12.2023 - ZAVŘENO
07.12.2023 - ZAVŘENO
08.12.2023 - ZAVŘENO
09.12.2023 - OTEVŘENO
10.12.2023 - OTEVŘENO
Jak k nám
Z Prahy – Černého Mostu po dálnici D10 směr Mladá Boleslav, na 27. km sjezd Benátky n/J a dále směr Lipník podle zelených ukazatelů cca 3 km k hřišti.

GPS: 50°16'11.1"N 14°52'27.1"E

> MAPA ZDE <

Sledujte nás
facebook

Otevírací doba
OTEVŘENO dle klimatických podmínek OD 9:00 DO SETMĚNÍ

Restaurace v omezeném provozu

Počasí na hřišti
Počasí
Více počasí


Celoroční soutěž v Hole in One
na jamce č.7.

Zahrajte šťastnou ránu
a získejte dálkoměr Nikon.

Cena pro Hole in One v daném roce platí
vždy pro prvního úspěšného hráče, který se trefí v rámci oficiálně vypsaného turnaje
na www.cgf.cz.

Hezkou hru přeje ZPMVČR www.211.cz
211.png, 476kB
Vítejte v Golf Resortu Benátky nad Jizerou

Informace o zpracování osobních údajů

Dovolte nám, abychom Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) informovali o tom, jak nakládáme a k jakému účelu zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete z důvodu Vašeho členství v klubu nebo při zakoupení ročního hracího fee na našem hřišti.

Osobní údaje, které zpracováváme jsou především:

1. jméno a příjmení, titul,

2. datum narození,

3. adresa místa pobytu,

4. u cizince také adresa místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5. telefonní číslo,

6. emailová adresa,

7. rodné číslo (se souhlasem).


Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely naší a klubové evidence a evidence v rámci ČGF – České golfové federace. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požádat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídá pravdě.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry na golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehled členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy.  Na základě §3a odst. 6 ZOPS  budou osobní údaje dle bodu 1. až 7. zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste evidováni.

 

Osobní údaje předáváme těmto správcům a zpracovatelům: 

 • České golfové federaci, 
 • Českému olympijskému výboru (ČOV), 
 • České unii sportu (ČUS), příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, 
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 
 • dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

a to za účelem zejména: 

 • vedení  evidence  členské  základny  ČGF  na  základě  směrnic  a  rozhodnutí  orgánů  ČGF  a  s  tím  souvisejícími činnostmi: 
 • evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu; 
 • organizace hry golfu;  
 • zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;   
 • tvorba žebříčků; 
 • zjištění výkonnosti hráčů; 
 • zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy; 
 • zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy; 
 • zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF. 

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS. 

 

Vaším právem je:

 • přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR), 
 • požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR), 
 • výmaz Vašich Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR 
 • omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR, 
 • přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR, 
 • podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s Vašimi osobními  údaji podle čl. 77 GDPR  u  dozorového úřadu. 

 

Dále využíváme Vaši emailovou adresu pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení), informace o aktuálním dění v klubu a v golfovém resortu a k zasílání pozvánek na klubové akce.

 

Správcem osobních údajů je klub Benátky golf, z. s.,  IČ: 013 03 368, se sídlem Dobrovského sady 367/23, 289 22 Lysá nad Labem a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Dokumenty ke stažení

Benátky golf - stanovy
Místní pravidla
Zpracování osobních údajů
Formulář pro odstoupení od smlouvy